Adideacja polega na przekształcenia brzmienia zwrotu w celu uzyskania efektu komicznego. Możesz na przykład przekształcić seminarium, w inseminarium, a twórcę Unii Polityki Realnej nazywać Januszem Kurwinem Muszke. Możesz też sporządzać proktokoły ze spotkań służbowych, a wychodząc na papierosa, możesz udawać się na wieczorny spalcer. Zgodnie ze źródłosłowem nazwy adideacja (ad – idea) jest dodaniem pewnej nowej idei do treści słowa albo zwrotu poddawanego temu zabiegowi. W języku angielskim, przez połączenie słów smoke (dym) i fog (mgła) powstało słowo smog, w którym stapiają się ze sobą idee dymu i mgły. Największą zaletą tego zabiegu jest to, że jeśli jest udany, łatwo zapada w pamięć, a co łatwo zapada w pamięć, jest skuteczne.