Zaznacz stronę

Czołem kolarze!

Św. Augustyn pisał w swoim Państwie Bożym  pisał:

Wyzute ze sprawiedliwości państwo, czyż nie jest bandą rozbójniczą? Bo i banda jest małym królestwem. Tam przecież szajka ludzi także podlega rządom dowódcy, jest skrępowana umową społeczną i podług pewnych praw umówionych dzieli się zdobyczą. Gdy przez napływ nowych różnych wyrzutków wzrasta do tyla, że okolicę jakąś zajmuje i stałe w niej siedlisko zakłada, zajmuje miasta, ujarzmia ludzkie gromady, wreszcie już jawnie nazwę królestwa przybiera, do czego ją upoważnia nie już chciwość nigdy nie zmniejszona, lecz coraz większa bezkarność. [De Civitate Dei, IV 4]

Warto o tym pogadać. Punktem wyjścia ma być powyższy cytat oraz zrekonstruowana Mowa  o sprawiedliwości  Trazymacha z Chalcedonu. Nie jest to w ścisłym sensie mowa, ale ułożone w formę mowy fragmenty I księgi Państwa Platona. Jeżeli chcecie zanurzyć się w kontekście, proponuję lekturę całej pierwszej księgi. Macie tutaj link do tekstu mowy, a tutaj do całej pierwszej księgi.

Czas: 10 maja (czwartek) 18:00
Miejsce: Budynek VIII Liceum Ogólnokształcącego w Opolu ul. Ozimska 48a.
Spotykamy się (jak zwykle) przed głównym wejściem (patrz niżej).

Share This