Ktokolwiek chce poprawić ocenę z prowadzonego przeze mnie przedmiotu, czy to z czwórki na piątkę, czy z nk na trójkę musi sporządzić w formie wyciągu z tekstu źródłowego.

Przyjmuję, że porządnie sporządzone streszczenie z książki od 100 do 150 stronicowej będzie miało wagę jednej oceny w górę. Streszczenie książki od 200 do 250 stronicowej podnosi ocenę o 2 stopnie, itd.

Ogólne techniczne wymagania:

  • Format pliku: docx, lub odt.
  • marginesy górne i dolne 2,5 cm
  • Odstępy miedzy wersami pojedyncze.
  • Poszczególne sekcje muszą być formatowane poprzez style tekstu (Patrz film)
  • Czcionka Georgia 12pkt w tekście zasadniczym, Georgia 11 pkt w cytatach wyodrębnionych w akapitach. (Dodatkowe informacje w tym dane dotyczące wielkości w poszczególnych stylach tekstu znajdziecie w filmie instruktażowym i w pliku przykładowym – Patrz niżej)

Kryteria oceny:

  • Formatowanie pliku
  • Poprawność językowa (w tym jakość przypisów)
  • Zrozumiałość/użyteczność streszczenia

Każdy z tych aspektów oceniam jako zadowalające i zasada jest taka, że każdy aspekt musi być zadowalający, żeby streszczenie mogło być uznane za podstawę podniesienia oceny.

Przykład streszczenia sporządzonego przeze mnie: PRZYKŁAD 1

Ogólna forma streszczenia: PRZYKŁAD 2

Autor streszczenia wyraża zgodę na opublikowanie jego streszczenia na stronie niezbitypies.pl lub na stronie filozofia.uni.opole.pl.