Wybierz Strona

Retoryka

Czym są figury retoryczne?

Figura retoryczna to celowe odstępstwo od naturalnego sposobu mówienia, które ma cel perswazyjny. Na przykład: Powiedzmy, że chcesz wytknąć swojemu przyjacielowi, że nie dba o swoją rodzinę. Możesz powiedzieć: „Nie dbasz o żonę i dzieci”. W tym przypadku twoja...

Jak rozmawiać z ludźmi zarozumiałymi?

Wady charakteru są najczęściej zniekształconymi zaletami. Zarozumiałość to wykręcona reumatyzmem i zniekształcona przez traumy z dzieciństwa i wczesnej młodości pewność siebie. Ludzi zarozumiałych jest sporo, a każdy z nich sądzi, że wszystko wie najlepiej. Być pewnym...

Podstawowe zasady wygłaszania mowy

W życiu każdego mówcy przychodzi moment, kiedy już wymyślił temat mowy, już wpadł na pomysł, jakich argumentów użyć (inventio - inwencja) i w jakiej kolejności (dispositio - ułożenie), już powyznaczał cele i dobrał do nich stosowne środki wyrazu (elocutio - styl) i...

Asyndeton – dynamika i powaga

Jeżeli chcecie zabrzmieć wyjątkowo poważnie i podnieść napięcie emocjonalne swojej mowy, możecie zrezygnować ze spójników, postawić na przecinki, pomijać wszystko, co zbędne, w szczególności wszelkie „i”, „oraz” i „lub” w domyśle. Druga część poprzedniego zdania ma...

Klasyczny układ mowy

Poza zasadą, że mowa powinna się zacząć, trwać przez jakiś czas i skończyć nie ma chyba innych uniwersalnych schematów budowania struktury przemówienia. Wśród różnych schematów budowania mów jest jednak jeden, który uchodzi za klasyczny. Jeżeli zatem chcecie pisać w...

Adideacja – frazy z niespodzianką

Adideacja polega na przekształcenia brzmienia zwrotu w celu uzyskania efektu komicznego. Możesz na przykład przekształcić seminarium, w inseminarium, a twórcę Unii Polityki Realnej nazywać Januszem Kurwinem Muszke. Możesz też sporządzać proktokoły ze spotkań...

Jak przeciwdziałać blokowi pisarskiemu

Każdy kto pisze, stanął kiedyś przed problemem bloku pisarskiego. Siedzisz, nic ci nie przychodzi do głowy, nie wiesz jak zacząć, nie wiesz co pisać. Przyczyny tego zjawiska są w zasadzie tylko trzy: Nie znacie się na rzeczy, o której chcecie pisać. Sprawa jest jasna...

Co to jest entymemat? Wprowadzenie

Entymemat, to dowód (argument, rozumowanie) retoryczny. Tym, co różni go od normalnego dowodu jest to, że pomija się w nim jedną z przesłanek. Publiczność, która wyraża cichą zgodę na przyjęcie owej niewypowiadanej przesłanki włączona zostaje w ten sposób, we...

Definiowanie w retoryce

W klasycznej logice definicja to odpowiedź na pytanie: co to jest? Arystoteles, a za nim cała tradycja Zachodu, sądził, że poprawna definicja powinna zawierać wyliczenie istotnych cech danego przedmiotu. Istotnych to znaczy takich, które sprawiają, że jest to to ten...

Zasady przeprowadzania sesji Q&A w trakcie wystąpień

Jeżeli wasze wystąpienie ma kończyć się sesją pytań od publiczności, to musicie przestrzegać pięciu zasad. Po pierwsze, o tym, że sesja Q&A będzie miała miejsce powinniście, powiadomić publiczność na początku wystąpienia. W ten sposób unikniecie wybijających z...

Anafora, epifora i symploke – siła powtarzania

Kiedy pisząc swoje wystąpienie dojdziecie do jakiegoś ważnego, wartego podkreślenia miejsca, zwłaszcza takiego, które powinno podnieść nieco atmosferę emocjonalną, możecie się chwycić jako sprawdzonych narzędzi: anafory, epifory, albo użyć obu na raz. Anafora Anafora...

Cztery błędy popełniane na początku mowy

Początek jest połową całości, mawiali starożytni Grecy i mieli rację. Nieudany start może udaremnić tygodnie przygotowań i uniemożliwić uzyskanie pożądanych przez mówcę efektów. Bądźcie zatem ostrożni zwłaszcza na starcie. Pamiętajcie, że pierwsze słowa to...

Co zrobić, żeby publiczność poczuła twoją pewność siebie?

Jeżeli chcesz dać wrażenie pewności siebie, musisz, po pierwsze, uniknąć potknięć, które będą dawały wrażenie barku pewności, a po drugie, rzeczywiście czuć się pewnie. Jeśli chodzi o pierwsze, to musisz być pewny swojego głosu. Wszelkiego rodzaju wpadki głosowe na...

Jak rozgrzać aparat głosowy?

Mówca, który zabiera się do mówienia, bez rozgrzania głosu jest jak rewolwerowiec, który staje do pojedynku, bez sprawdzenia, czy ma naładowany rewolwer. Może mu się udać, ale może też polec. Żeby tego uniknąć, przed każdym mówieniem wykonajcie w podanej kolejności...

Trzy zasady wywoływania emocji

Po pierwsze, nie ostrzegaj słuchacza. Nie wywołasz emocji, deklarując, że chcesz je wywołać. Mówiąc, że chcesz wywołać jakąś emocję, włączysz kontrolkę w umyśle słuchacza, który zamiast się wzruszać, zacznie analizować swoje wzruszenia. Powiedz komuś: "Chciałbym...

Czym są elementy okoliczności?

Co muszę powiedzieć, żeby powiedzieć to, co ważne? To oczywiście zależy od tego, o czym mówisz, ale można się podeprzeć kilkoma narzędziami opracowanymi przez klasyczną retorykę. Najbardziej znanym jest tzw. kwestionariusz Kwintyliana, ale najbardziej użyteczną jest...

Co to jest esej pięcioakapitowy?

Esej pięcioakapitowy to używana przez nauczycieli w amerykańskich szkołach forma literacka, która służy do pisania uczniowskich wprawek pisarskich. Esej składa się z pięciu paragrafów. (1) Pierwszy z nich stanowi wprowadzenie, które ma za zadanie wciągnąć słuchacza i...

Jak natchnąć ludzi odwagą?

Odwaga jako stan umysłu to uczucie, które się pojawia, kiedy mamy nadzieję, że uda nam się uniknąć niebezpieczeństwa. Aby zatem wzbudzić w kimś odwagę nie powinniśmy odwoływać się do zasad moralnych czy obowiązków. Możemy próbować wzbudzić gniew, ale on może stanowić...

Jak wywołać gniew?

Jeżeli chcecie wywołać gniew u słuchaczy, musicie pamiętać, że tym co budzi w nas gniew jest poczucie bycia lekceważonym. Gniewamy się, kiedy ktoś nas lekceważy, otwarcie z nas szydzi lub publicznie nas znieważa. Nawet jeśli nikt nie okazuje nam lekceważenia otwarcie,...

Jak nie zgubić wątku w pisaniu – Trick Hemingwaya

Każdy, kto kiedykolwiek pisał dłuższy tekst wie, że najtrudniejszą rzeczą jest zacząć pisać, a drugą z kolei w poziomie trudności jest zacząć pisać po przerwie. Ernst Hemingway posługiwał się prostym trickiem, który łagodzi tę drugą trudność. Polegał on na tym, że...