Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod budynkiem Collegium Civitas UO ustawiono kontener na niskopunktowane publikacje pracowników Uniwersytetu. Zgodnie z zarządzeniem Rektora mają tam trafić wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach o punktacji niższej niż 15, wszystkie publikacje jubileuszowe, artykuły opublikowane po znajomości w Kwartalniku Pcimskim, a także wszystkie prace zbiorowe, w których przynajmniej jeden redaktor nie był na stypendium w Stanach Zjednoczonych. Władze rektorskie zapewniają pomoc w przenoszeniu makulatury, która jeszcze niedawno była częścią dorobku naukowego. Prace mają się zakończyć w październiku. Niektóre instytuty wystąpiły o przedłużenie terminu składania materiałów, ze względu na obfitość zgromadzonej twórczości paranaukowej.