Czym są elementy okoliczności, czyli 5W+H

by Niezbity Pies

Co musicie powiedzieć, żeby powiedzieć to, co ważne? To oczywiście zależy od tego, o czym mówicie, ale możecie się podeprzeć kilkoma narzędziami opracowanymi przez klasyczną retorykę. Najbardziej znanym jest tzw. kwestionariusz Kwintyliana, ale najbardziej użyteczną jest nauka o siedmiu elementach okoliczności Hermagorasa z Temnos, która stanowiła inspirację dla twórców koncepcji pięciu W i jednego H (5W+H). Zgodnie z tą koncepcją każdy mówiący o faktach powinien odpowiedzieć w swojej mowie na siedem podstawowych pytań:

  1. Co zrobił?
  2. Kto to zrobił?
  3. Kiedy to zrobił?
  4. Gdzie to zrobił?
  5. Dlaczego to zrobił?
  6. I w jaki sposób to zrobił?
  7. Przy pomocy jakich środków to zrobił?

W koncepcji 5W+H dwa ostatnie pytania łączymy w jedno: „Jak to zrobił?” i mamy nasze 5W i jedno H: What?, Who?, When?, Where?, Why? i How?

W zakończeniu bajki pt. Słoniątko Rudyarda Kiplinga znajduje się mnemotechniczny wierszyk określający podstawowe składniki 5W+H:

Sześciu rzetelnych służy mi
(Ci w wiedzę mnie bogacą).
Oto ich miana: „Jak”, „Gdzie”, „Czy”,
„Dlaczego”, „Kto” i „Na co”.
Na wschód ich i na zachód ślę,
Po lądach i mórz falach.
Lecz gdy odrobią prace swe,
Odpocząć im pozwalam.

Rudyard Kipling, Takie sobie bajeczki

You may also like

Leave a Comment