Trzy zasady wywoływania emocji

by Niezbity Pies

Po pierwsze, nie wywołasz emocji, deklarując, że chcesz je wywołać. Mówiąc, że chcesz wywołać jakąś emocję, włączycie kontrolkę w umyśle słuchacza, który zamiast się wzruszać, zacznie analizować swoje wzruszenia. Powiedz komuś, chciałbym wzbudzić w tobie litość, to zacznie on analizować swoje uczucia, zamiast je przeżywać.

Po drugie, zamiast mówić o emocjach, przedstaw przedmiot emocji w taki sposób, żeby je wywołać. Niech będzie przerażający, sympatyczny, godny litości itd.

Po trzecie, jeżeli chcesz wywołać emocje, sam je musisz poczuć. Nie wywołasz emocji, których sam nie czujesz. Zasadę tę wyraża cytat z Horacego:

[…] si vis me fiere, dolendum est primum ipsi tibi” – „Jeżeli chcesz abym zapłakał, sam musisz być w żałobie.

Ars Poetica 102-3

Może się wam wydać dziwne, ale nie oznacza to, że musisz emocje okazywać. Musisz je poczuć. Ludzie poczują to, co ty czujesz, nawet, jeśli nie będziesz jawnie pokazywał, co czujesz.

You may also like

Leave a Comment